چرا پستام غمگینه؟؟؟

 

چرا پستام غمگینه؟

چرا من ناراحتم؟

میخوای بگم؟

ازکجا شروع کنم واست؟

ازاون وقتی که خیلی مهربون بودم وبه همه مهربونی کردم اما

 

دیگران فکرکردن من سادم وبخاطر همین ازم سواستفاده

 

کردن؟

ازاون وقتی که برای رفیقام جونمم میدادم

 

اما همین رفقا منو بدجوری زمین زدن؟

از اون موقعی که عاشق شدم و

 

طرفم منو مسخره میکرد؟

ازاون موقعی که عاشق شدم وطرف بعد

 

اینکه منو وابسته کرد بخاطر یه بهانه کوچیک گذاشت ورفت؟

ازاون موقعی که عاشق شدم و برای داشتنش

 

خودمو به این در و اون در زدم اما اون فقط تو دلش داشت به

 

له شدنم میخندید؟

از اون موقعی که هرکی رو ناراحت ومغموم دیدم رفتم

 

پیشش و دلداریش دادم اما موقع هایی که خودم ناراحت بودم

 

همه رفتن؟

ازاون موقعی که دیگران دلمو با حرفاشون میشکستن و من

 

فقط نگاشون میکردم؟

ازاون موقعی که دیگران منو جلوی خودم تحقیر کردن

 

وغرورمو شکستن؟

ازاون موقعی که تو حسرت داشتن یه عشق واقعی ام

میسوزم و هروقت دو تا عاشق رو میبینم آتیش میگیرم؟

از کدوم دردم بگم واست عزیزم؟

از درد پیرشدنم تو جوونی؟

ازدرد اینکه اولین موی سفیدم رو تو 15 سالگی دیدم؟

از درد اینکه همیشه هقهق میزنم گلو درد میگیرم؟

ازدرد اینکه وقتی تنها میشم ،بغضمو میشکونم وگریه میکنم با

 

آهنگام؟

از درد اینکه من ماهی یبار گوشیمو شارژ پولی میکنم؟

از درد اینکه واسه هیچکس مهم نیستم حتی...؟

از درد چی...؟/ 2 نظر / 10 بازدید
دخترک بهاری

ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ . . . ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﻛﺎﺭﺕ ملی ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﺶ ﻧﻴﺴﺖ .

DBux.ir

کسب درآمد مثل آب خوردن فقط تبليغات ببين روي لينک ها کليک کن روي بنرها کليک کن زيرمجموعه بخر تا درآمد بيشتري داشته باشي راستي حتما توي قسمت صندوق شانس و قرعه کشي شرکت کن بدون سرمايه گذاري کسب درآمد کنيد http://DBux.ir