عادت کرده ایم...

 

واقعاعادت کردم عادت←

 

من عادت کردم کسى نگرانم نبـاشه

 

عادت کردم کسى سراغمو نگیره

 

‌کسى نازمو نکشه

 

عادت کردم تنها باشم

 

تا بعد کسى منت محبتشو روم نزاره

 

عادت کردم به خیلى ها سر نزنم

 

و پى خیلى کارارو نگیرم ...

 

عادت کردم که شبا بدون شب بخیر بخوابم

 

عادت کردم منتظر تماس کسی نباشم

 

عادت کردم دلتنگ بشم و دلتنگم نشن

 

عادت کردم بی دلیل بخندم

 

و با دلیل گریه کنم

 

عادت کردم بفهمم و فهمیده نشم

 

عادت کردم زندگی نکنم

 

‌‌ ✘ سخته ✘

 

✘ولی عادت کردم ✘

 

/ 0 نظر / 12 بازدید